Sjelden bok med litografier. Norske Folkelivsbilleder, 1854

NOK 1.00

Strøken og hel utgave. 24 uskadede litografier. Bud under 25.000,- blir ikke tatt i betraktning. Denne boka er sjelden fordi det har vært vanlig å skjære ut bildene og selge dem enkeltvis. Pris for et enkelt bilde er 3-4000,-.

Verket viser reproduksjoner av norsk natur og miljøer utført av kjente norske malere. Maleriene ble reprodusert som fargelitografier og trykket i Tyskland.

Norske Folkelivsbilleder hadde tekster på tre forskjellige språk og var slik også rettet mot det europeiske markedet. Plansjeverket målte 53 cm x 40 cm og var ment å skulle ligge fremme på stuebordet.

Første og andre rekke inneholder tolv bilder med tolv tekster, den siste har fire bilder og fire tekster. I første rekke er det i hovedsak Adolph Tidemand som har levert bidene, av andre kunstnere som bidro i verket var Hans Gude, Knud Bergslien og Johan Fredrik Eckersberg. Tekstene var forfattet av Peter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe, Johan Sebastian Welhaven og Ivar Aasen.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Norske_Folkelivsbilleder