Eina er den vakre landbruksbygda rundt Einafjorden. Her er det flotte tur- og fiskemuligheter. Omlag 1600 mennesker bor på Eina og bygda har aktivt kultur- og organisasjonsliv. Eina stasjon var knute-punkt for Valdresbanen og Gjøvikbanen.

Eina, Vestre Toten

Webansvarlig:

styret i Einavel v/ICe Årstad

magica@tryll.no

Arrangementkalender

Vi oppfordrer alle lag og foreninger på Eina til å sende webansvarlig magica@tryll.no link til sin hjemmeside, slik at de kan legges inn på lenkesamlingen til www.eina.no.

oppdatert 12. januar 2010

Lenkesamling
Trykk på bildene
Eina.no

Her kommer kalender for å legge inn alle arrangement på Eina, så snart vi får opprettet en enkel database for registrering. Vi ser fram til at alle lag, foreninger og ildsjeler på Eina bidrar til at Eina.no blir stedet for den store oversikten over Einas liv og røre.


Inntil videre - bruk linkene til hjemmesidene til de enkelte foreningene.


Vennlig Hilsen styret i Eina Vel - for Eina-alliansen

Thune skole, Eina